O FIRMIE

4M CLEANING z Warszawy gwarantuje wysokiej jakości usługi sprzątania dużych kompleksów biurowych, handlowych, logistycznych, przemysłowych, rekreacyjno – sportowych oraz placówek służby zdrowia.

Jedną z głównych wartości 4M Cleaning jest kadra wykwalifikowanych managerów, którzy wielokrotnie opracowywali cały proces wytypowania zakresu usługi, koordynacji, nadzoru oraz oceny jakości. Managerów, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobytemu w przedsiębiorstwach będących zleceniobiorcami, a także zleceniodawcami usług utrzymania czystości, doskonale wiedzą, że jakość realizowanej usługi ocenić można przede wszystkim na podstawie poziomu satysfakcji Kontrahenta.
Tylko indywidualne podejście do organizacji usługi, wytypowanie właściwego zakresu poprzedzone szczegółową analizą potrzeb i uczciwe oszacowanie budżetu, pozwalają na przygotowanie optymalnych rozwiązań w zakresie usług porządkowych. Model organizacji, bazujący na uproszczonej strukturze, dający managerom operacyjnym szerokie kompetencje, autorski system oceny jakości usługi poprzez indywidualnie dobrane KPI oraz cykliczne audyty, umożliwiają szybką reakcję na zmieniające się potrzeby Klientów oraz pozwalają bezzwłocznie skorygować wybrane parametry usługi. Strategia nieustannego udoskonalania usługi pozwoliła na zbudowanie stałej współpracy z licznym gronem usatysfakcjonowanych Klientów.

1.


14- letnie doświadczenie w branży

2.


Znajomość zagadnień i wieloletnie doświadczenie w zakresie specyfiki organizacji utrzymania czystości różnego rodzaju obiektów. Obecnie sprzątamy
ponad 900 tys m2

3.


Stabilność i wiarygodność – wynikająca z potencjału naszej firmy, a w szczególności z jej tradycji i doświadczenia, posiadanego majątku, ilości pracowników

4.


Wykonywanie usług zgodne ze standardami (EU OSHA) - Occupational Safety and Health Administration i Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) www.usgbc.org

5.


Optymalizacja kosztów – dostosowanie oferty cenowej do potrzeb klienta i zakresu realizowanych usług

6.


Wysoki poziom jakości wykonywanych usług poparty wdrożonym systemem
zarządzania jakością

7.


Wypracowane algorytmy postępowania obowiązującego w toku realizacji zadań
związanych z procesami zatrudnienia oraz porządkowymi zapewniają poufności
informacji oraz bezpieczeństwo obiektu objętego pracami.

8.


Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności do kwoty 1 500 000 zł.
W przypadku obiektów o podwyższonym ryzyku lub dodatkowych wymagań kontrahenta jesteśmy gotowi do przedstawienia indywidualnej polisy dostosowanej do danego
kontraktu.

Realizując usługi stawiamy na istotę ich jakości. Dzięki opracowanym i wdrożonym Systemom Zarządzania Jakości dbamy o standaryzację usług.

Jest to istotny aspekt, zwłaszcza dla Klientów sieciowych. Pozyskane certyfikaty są potwierdzeniem naszej gotowości do pełnienia przekazanych nam zadań w zakresie utrzymania czystości. Indywidualnie podchodzimy do obszaru opieki posprzedażowej, która wymaga nieustającej wymiany doświadczeń, partnerskiej współpracy Klient – Dostawca. Bardzo istotnym ogniwem tej współpracy jest Biuro Klientów Kluczowych.

Dzięki centralnemu zarządzaniu, Klienci uzyskują:

_sprawne zarządzanie z pozycji Centrali Dostawcy

_jednego Opiekuna Klienta, zarządzającego wszystkimi obszarami bieżącej współpracy

_przedstawiciela  4M Cleaning, wdrażającego dalsze propozycje oraz rozwijającego  obszary współpracy

 

Prowadzimy także cykliczne kontrole jakości, zarówno poprzez wewnętrzne audyty, jak również zewnętrznych audytorów. Systematycznie prowadzone badania satysfakcji Klienta dostarczają nam informacji, jak Klienci oceniają nasze usługi. Uzyskane wyniki są analizowane przez odpowiednie służby operacyjne i są impulsem do dalszego działania.

1.


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 4M CLEANING

Dowiedz się więcej

2.


SPRZĘT I STOSOWANE ŚRODKI

Dowiedz się więcej

3.


UMUNDUROWANIE I OZNAKOWANIE PRACOWNIKA

Dowiedz się więcej

4.


POLITYKA ANTYMOBINGOWA

Pobierz plik

Kariera

Kariera


Pracownicy 4M Group weryfikowani są pod względem predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia, przebiegu kariery zawodowej, posiadanych kwalifikacji. 

Dowiedz się więcej

Ulgi – PFRON

Ulgi – PFRON


4M Group, oferuje kontrahentom odliczenia z obowiązkowych składek na PFRON, na poziomie 30%wartości faktury VAT za swoje usługi. 

Dowiedz się więcej