POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 4M CLEANING

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, w 4M CLEANING. skierowana jest do wszystkich pracowników spółki i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zarząd 4M CLEANING zapewnia, że wszystkie działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa, higieny, zdrowia pracowników, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej będą uzgadniane i realizowane z pracownikami lub ich przedstawicielami.

4M CLEANING jako organizacja świadcząca usługi w zakresie utrzymania czystości, specjalistycznych technik konserwacji różnego rodzaju powierzchni, usług alpinistycznych, recyklingu, wyraża swoją politykę bhp, jako zobowiązanie polegające na:

a. zapobieganiu wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, pożarom lub wybuchom poprzez profilaktykę i inwestowanie w techniczne bezpieczeństwo pracy,

b. ciągłym zmniejszeniu ogólnej liczby wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, ograniczaniu do minimum kosztów związanych z wypadkami przy pracy,

c. dążeniu do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabezpieczeń przeciwpożarowych i ochrony zdrowia pracowników,

d. spełnianiu wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących bezpiecznego funkcjonowania Spółki,

e. ciągłym doskonaleniu i działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia, i ochrony przeciwpożarowej,

f. podnoszeniu kwalifikacji oraz uwzględnianiu roli pracowników i ich angażowaniu do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia,

g. zapewnieniu odpowiednich zasobów i środków dla wdrożenia i utrzymania tej polityki.

 

Głównym celem ustalonej polityki w 4M CLEANING jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy oraz wdrożenie i utrzymanie w spółce sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celami pośrednimi polityki bhp, ochrony zdrowia i zabezpieczeń p.poż. niezbędnymi do osiągnięcia celu głównego, są działania najwyższego kierownictwa skierowane na:

_zaangażowanie wszystkich pracowników w odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i współpracowników,

_właściwą realizację działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż i ochronę zdrowia w zależności od pełnionej funkcji w procesie pracy,

_uświadomienie pracownikom wpływu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej na konkurencyjność firmy,

_uświadomienie pracownikom, że bezpieczeństwo dotyczy wszystkich pracowników, na każdym poziomie schematu struktury organizacyjnej firmy.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

UMUNDUROWANIE I OZNAKOWANIE PRACOWNIKA

Ze względów bezpieczeństwa każdy z naszych pracowników posiada imienny identyfikator umożliwiający identyfikację osoby oraz firmy, w której jest zatrudniony. Pracownicy pomieszczeń wewnętrznych wyposażeni są w koszulki z napisem „Serwis Sprzątający” oraz fartuch z logiem. Pracownicy terenów zewnętrznych ubrani są w spodnie ogrodniczki lub standardowe, koszulkę z napisem „Serwis Sprzątający”, polar i kurtkę lub płaszcz. Możemy dopasować kolorystykę ubioru pracownika do panujących u Państwa standardów.

SPRZĘT I STOSOWANE ŚRODKI

4M Cleaning kładzie duży nacisk na jakość wykorzystywanego w procesie sprzątania sprzętu i środków czystości. Sprzątamy środkami czystości Naszych Klientów lub też dostarczamy nasze środki oraz sprzęt niezbędny do wykonywania usług.

Nasz serwis opieramy tylko na profesjonalnych, znanych i cenionych, a co najważniejsze, certyfikowanych produktach. Każdy produkt dopasowany jest przede wszystkim do rodzaju i przeznaczenia sprzątanej powierzchni, stopnia zabrudzenia, ale także według indywidualnych preferencji naszych Klientów (środki ekologiczne, walory zapachowe).

Najczęściej podczas świadczenia usługi wykorzystujemy produkty firm: Medi-Sept, Tenzi, Buzil, Clinex. Podczas wykonywania zlecenia posługujemy się energooszczędnym i cicho pracującym sprzętem takich firm jak Karcher, Numatic czy Haco.

Najważniejsze dla nas w procesie wyboru środków chemicznych oraz urządzeń jest dopasowanie ich w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na czyszczone powierzchnie oraz nie były uciążliwe dla Klienta, a sam efekt był jak najwyższej jakości. Gwarantuje nam to przeszkolony personel, który - już na etapie wizji lokalnej oraz przygotowania wstępnej oferty - dobiera najlepsze rozwiązania.

W przypadku rzadkich, niestandardowych powierzchni, w doborze odpowiedniego produktu, możemy liczyć na bezpośrednie wsparcie producentów lub ich autoryzowanych dystrybutorów.