ULGI PFRON

ULGI - PFRON

W związku ze spełnieniem kryteriów wskazanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 4M Group oferuje Kontrahentom odliczenia z obowiązkowych składek na PFRON, na poziomie 30% wartości faktury VAT za swoje usługi, o tę wartość zostanie pomniejszona kwotą, którą Kontrahent powinien w danym miesiącu przelać na konto PFRON.

Do odprowadzania składek na fundusz PFRON (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku) zobowiązany jest każdy pracodawca, zatrudniający powyżej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

30% to gwarantowana minimalna wysokość ulgi, która w zależności od wielu parametrów, może być wyższa.