PRACA

W 4M Cleaning personel usług porządkowych ma jasną i perspektywiczną ścieżkę kariery

Pracownicy 4M Cleaning weryfikowani są pod względem predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia, przebiegu kariery zawodowej, posiadanych kwalifikacji.

Kolejnym etapem dobrze realizowanej polityki kadrowej jest dobór odpowiedniego miejsca pracy z właściwym dla danego pracownika zakresem obowiązków, który musi być adekwatny do możliwości oraz predyspozycji danego pracownika.

Następnym istotnym elementem mającym znaczący wpływ na usatysfakcjonowanie pracownika, a więc i na jego właściwy wizerunek, jest wprowadzenie czytelnego systemu premiowego, który ambitnym, zaangażowanym pracownikom, wzorowo wywiązującym się z obowiązków, umożliwia zwiększenie zarobków nawet do 20% podstawowego wynagrodzenia.

Poza możliwością uzyskania dodatkowego wynagrodzenia, pracownicy mogą otrzymać pełną lub częściową refundację szkoleń podnoszących ich kwalifikacje.

Dzięki powyższym rozwiązaniom 4M Cleaning jasno określa ścieżkę kariery perspektywicznych pracowników oraz ogranicza do minimum rotację, która jest powszechna w branży usługowej.